نویسنده = جهانبخش، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط آب و هوایی شمال استان آذربایجان غربی به منظور کشت زیتون و پهنه¬بندی زراعی آن

دوره 7، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 5-26

10.22111/gdij.2009.1214

سعید جهانبخش؛ وازگین گریگوریان؛ معصومه امام قلیزاده