نویسنده = خوشحال، جواد
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش¬های فوق سنگین استان بوشهر

دوره 7، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 7-28

10.22111/gdij.2009.1173

جواد خوشحال؛ محمود خسروی؛ حمید نظری پور


2. پیش¬بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه¬های فازی

دوره 7، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 113-132

10.22111/gdij.2009.1192

غلامعباس فلاح¬قالهری؛ سیدمحمد موسوی¬بایگی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ جواد خوشحال