نویسنده = اولادزاده، سارا
تعداد مقالات: 1
1. مدل¬سازی مسیر سنگ ریزش و پهنه¬بندی خطر آن در محیط GIS مورد: محور هراز، دامنه امام¬زاده علی- آمل

دوره 11، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 103-126

10.22111/gdij.2013.1167

سعید مدلل دوست؛ سارا اولادزاده؛ سید محمود میثاقی