نویسنده = صبوری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی

دوره 8، شماره 17، بهار 1389، صفحه 45-62

10.22111/gdij.2010.1133

رحمت الله فرهودی؛ محمود شورچه؛ حسین صبوری