نویسنده = عسگری، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه‌ی عملکرد پارامترهای مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 135-144

10.22111/gdij.2014.1714

محمد باعقیده؛ الهه عسگری؛ فائزه شجاع؛ جواد جمال‌آبادی