نویسنده = ضرابی، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. ارائه‌ی الگوی بهینه‌ی گسترش کالبدی- فضایی شهر ارومیه

دوره 11، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 75-88

10.22111/gdij.2013.1165

امید مبارکی؛ جمال محمدی؛ اصغر ضرابی


2. برنامه¬ریزی کاربری اراضی فرهنگی- تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT 1 در تعادل¬بخشی منطقه¬ای

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 135-158

10.22111/gdij.2010.1124

اصغر ضرابی؛ مسعود تقوایی؛ رضا مختاری ملک آبادی