نویسنده = فتح‌الله‌ طالقانی، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 111-132

10.22111/gdij.2019.5011

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌ طالقانی