نویسنده = رستگاری، حمید
تعداد مقالات: 1
1. سطح‌بندی توسعۀ کشاورزی در شهرستان‌‌های استان فارس با ترکیب شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS

دوره 17، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 195-214

10.22111/gdij.2019.4887

آیت اله کرمی؛ مدینه خسروجردی؛ حمید رستگاری