نویسنده = سلمان زاده، سینا
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی حریم کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5157

نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده؛ مریم بهنامی مقدم؛ احمد فرجی