نویسنده = دستورانی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی روابط تجربی در برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق بیابانی ایران مرکزی

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 145-160

10.22111/gdij.2014.1715

محمدتقی دستورانی؛ مهدی حیات‌زاده؛ علی فتح‌زاده؛ محمدعلی حکیمزاده