نویسنده = حضرتی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارتفاع برف‌مرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 193-210

10.22111/gdij.2019.4583

غلامحسن جعفری؛ نسرین حضرتی