نویسنده = تقوایی، مسعود
تعداد مقالات: 2
2. برنامه¬ریزی کاربری اراضی فرهنگی- تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT 1 در تعادل¬بخشی منطقه¬ای

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 135-158

10.22111/gdij.2010.1124

اصغر ضرابی؛ مسعود تقوایی؛ رضا مختاری ملک آبادی