نویسنده = دیده خانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تدوین سناریوهای توسعۀ منطقۀ گردشگری استان گلستان، با رویکرد آینده‌‌پژوهی

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 59-74

10.22111/gdij.2020.5176

زهرا الداغی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ سامره شجاعی؛ حسین دیده خانی