نویسنده = اعظمی بابانی، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی سیل‌خیزی واحدهای هیدرولوژیک مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز پل شاه

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 69-84

10.22111/gdij.2018.4176

بهاره اعظمی بابانی؛ مهدی مومی پور؛ آرش آذری