نویسنده = غیور، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات کیفی آب رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از منطق فازی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2018.4171

فریبا ره پو؛ حسنعلی غیور؛ زهره رجبی