نویسنده = شریفی‌‌ پیچون، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکل‌‌‌‌گیری و توسعۀ کوه‌ ریگ‌‌‌‌ها مورد مطالعه: دشت ابراهیم‌‌آباد-مهریز

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 117-140

10.22111/gdij.2018.4128

محمد شریفی‌‌ پیچون؛ فاطمه زارع؛ کاظم طاهری‌‌ نژاد