نویسنده = عابدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند سامانه‌‌های بندالی نیمکرۀ شمالی

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 233-244

10.22111/gdij.2019.5049

فاطمه عابدی؛ داریوش رحیمی؛ ابوالفضل مسعودیان