نویسنده = شهابی فرد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثرات برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور

دوره 2، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 113-130

10.22111/gdij.2004.3887

غلامرضا لشکری پور؛ محمد زارع؛ فاطمه شهابی فرد