نویسنده = زمانیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‎های توسعه‎ی انسانی در استان سیستان و بلوچستان (1379- 1368)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 35-60

10.22111/gdij.2004.3883

محمدحسین کریم‎کشته؛ غلامرضا زمانیان