نویسنده = فرج زاده، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. روشی سریع برای تعیین فشار بالای ابر (FAST CTP) در تصاویر MODIS

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 165-182

10.22111/gdij.2013.801

محمدرضا مباشری؛ منوچهر فرج زاده؛ نعمت الله کریمی