نویسنده = جبیب نژاد روشن، حبیب
تعداد مقالات: 2
1. معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش‌بینی حساسیت زمین‌لغزش‌های سطحی اطراف شهر بیجار

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 225-246

10.22111/gdij.2017.3076

عطااله شیرزادی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب‌ نژاد روشن‌بها؛ عطااله کاویان؛ کامران چپی


2. اولویّت‌بندی نواحی کنترل فرسایش خاک با استفاده از تکنیک¬های ارزیابی چندمعیاره و GIS

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 93-106

10.22111/gdij.2013.796

جلال زندی؛ کریم سلیمانی؛ حبیب جبیب نژاد روشن