نویسنده = طیبی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. نظری بر جغرافیاپژوهی در تمدن اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 123-148

10.22111/gdij.2003.3819

سید محمد طیبی