نویسنده = صدیق، حمید
تعداد مقالات: 1
1. پدیده های ژئومورفولوژیکی گسل تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 37-44

10.22111/gdij.2003.3813

محسن پورکرمانی؛ حمید صدیق