نویسنده = بابائیان، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی بارش ماههای سرد سال‌های 1376و 1379 با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 55-72

10.22111/gdij.2007.3660

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راحله مدیریان؛ مجید حبیبی نوخندان