نویسنده = رسولی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه آب معادل از پوشش برفی با پردازش تصاویر سنجنده MODIS

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 23-36

10.22111/gdij.2007.3658

علی‌اکبر رسولی؛ سلام ادهمی