نویسنده = زبردست، اسفندیار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 5-22

10.22111/gdij.2007.3657

اسفندیار زبردست؛ لعلا جهانشاهلو