نویسنده = زنگی‌آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد ؛ زاهدان

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 139-156

10.22111/gdij.2008.3651

حمید رضا وارثی؛ علی زنگی‌آبادی؛ حسین یغفوری