نویسنده = پورخسروانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل لرزه‌‌خیزی بخش آبپخش با استفاده از مدل‌‌های تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 125-140

10.22111/gdij.2018.4174

محسن پورخسروانی؛ سیده الهام موسوی