نویسنده = اسکندری، ژیلا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نوزمین ساخت در حوضه‌های شمال غرب دامنۀ سهند (آذربایجان شرقی)

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 205-224

10.22111/gdij.2017.3460

نسرین سمندر؛ شهرام روستایی؛ ژیلا اسکندری