نویسنده = ریاحی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونۀ موردی: شهر ساحلی نور

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 211-226

10.22111/gdij.2018.4005

محمدرضا نقوی؛ اسداله دیوسالار؛ وحید ریاحی


2. تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 129-133

10.22111/gdij.2007.3664

مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ وحید ریاحی