نویسنده = سلطانی‌نژاد، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه بین نقش منابع، جامعه و گردشگری با توسعه‌ی پایدار اکوتوریسم

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 39-58

10.22111/gdij.2017.3348

علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ سکینه جعفری؛ مهدیه سلطانی‌نژاد