نویسنده = ابراهیمی، رضا ا
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهاد روشی جهت برآورد درجه ساعت‌های سرمایش ایران و شبیه‌سازی آن در آینده

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 19-38

10.22111/gdij.2017.3345

کمال امیدوار؛ رضا ا ابراهیمی؛ تیمور علیزاده؛ کاستس مویستریس