نویسنده = قنبری نسب، علی
تعداد مقالات: 1
1. جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن)

دوره 8، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 145-166

10.22111/gdij.2010.635

محمدرضا رضوانی؛ محمد سلمانی؛ علی قنبری نسب؛ حمیدرضا باغیانی