نویسنده = فرهودی، رحمت اله
تعداد مقالات: 1
1. شهر خواف ؛ الگویی جهت ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی

دوره 4، شماره 8، پاییز 1385، صفحه 107-130

10.22111/gdij.2006.3788

رحمت اله فرهودی؛ فرانک سیف الدینی؛ مهدی زنگنه