نویسنده = بذرافشان، ام البنین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توزیع زمانی بارش در ایران طیّ چهار دهه‌ی گذشته

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 171-188

10.22111/gdij.2017.3367

فاطمه تیموری؛ ام البنین بذرافشان