نویسنده = عبیات، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. پیوندهای روستا- شهری، مبنای توسعۀ ناحیه‌‌‌‌ای موردپژوهی: شهرستان اهواز

دوره 17، شماره 54، بهار 1398، صفحه 51-74

10.22111/gdij.2019.4355

مصطفی محمدی‌ده‌چشمه؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات