نویسنده = بادسار، محمد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل محیطی مؤثر در تحلیل جنسیتی سبک زندگی مورد مطالعه: روستاییان شهرستان زنجان

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 105-130

10.22111/gdij.2017.3186

محمد بادسار؛ سهیلا فتحی؛ روح اله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی