نویسنده = حیدری ساربان، وکیل
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و ارزیابی نقش اجرای طرح ‌هادی در توسعه‌ی گردشگری روستاهای توریستی مطالعه‌ی موردی: روستای توریستی صور در شهرستان بناب

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 79-100

10.22111/gdij.2017.3044

وکیل حیدری ساربان؛ صغرا نیرومند شیشوان؛ علی مجنونی توتاخانه؛ محبوبه نقابی