نویسنده = ایستگلدی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2017.3021

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم‌‌زاده؛ مصطفی ایستگلدی