نویسنده = خدادادی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش فعالیت‌های شبانۀ شهری در خدمات‌رسانی به شهروندان مطالعۀ موردی: منطقۀ 11 کلان‌شهر مشهد

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 87-108

10.22111/gdij.2019.4587

رضا خدادادی؛ شفیقه احمدی؛ احمد رومیانی؛ نفیسه مرصوصی