نویسنده = احمدی زاده، ندا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات روانی کالبد و منظر شهری بر جرم‌‌‌خیزی نمونۀ موردی: شهر اسفراین

دوره 16، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 121-140

10.22111/gdij.2018.3850

بهمن صحنه؛ محمد میرزاعلی؛ ندا احمدی زاده