نویسنده = جعفری، غلامحسن
تعداد مقالات: 3
1. برآورد ارتفاع برف‌مرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 193-210

10.22111/gdij.2019.4583

غلامحسن جعفری؛ نسرین حضرتی


2. بررسی و تحلیل ارتباط فضایی خشکسالی‌ها با دبی حوضه‌ی آبی قزل‌اوزن

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 79-94

10.22111/gdij.2017.3349

غلامحسن جعفری؛ فاطمه بختیاری؛ مهدی دوستکامیان


3. بررسی هیدرو- ژئونروتیک حوضه آبی قزل ‏اوزن

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 221-242

10.22111/gdij.2016.2930

غلامحسن جعفری؛ فاطمه بختیاری