نویسنده = کامران، حسن
تعداد مقالات: 1
1. منطق و روش علمی در جغرافیای سیاسی

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 73-88

10.22111/gdij.2007.3661

حسن کامران؛ محمود واثق