نویسنده = اژدری، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی روش‌های متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه‌ی کرخه با روش برنامه‌ریزی بیان ژن

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 121-140

10.22111/gdij.2016.2925

صمد امامقلی‌زاده؛ راضیه کریمی‌دمنه؛ خلیل اژدری