نویسنده = رهبری، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. بوم روستا؛ الگویی برای پایداری سیستم‌های روستایی در ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 23-44

10.22111/gdij.2015.2227

محمدرضا رضوانی؛ مهناز رهبری