نویسنده = حاجی مینه، رحمت
تعداد مقالات: 1
1. خوانش‌ها وجهت‌گیری‌های متفاوت دولت و مردم در مسائل زیست محیطی مطالعه موردی: رویکرد کشاورزان ورامین به سیاست‌گذاری دولت در مورد پساب

دوره 14، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 123-140

10.22111/gdij.2016.2727

مهشید طالبی صومعه‌سرایی؛ علی عنایتی ‌شبکلائی؛ رحمت حاجی مینه؛ نیلوفر فلاح رستگار