نویسنده = روشن، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ)

دوره 8، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 167-181

10.22111/gdij.2010.636

فرامرز خوش اخلاق؛ سعید نگهبان؛ غلامرضا روشن؛ ابراهیم غریبی