نویسنده = تلوری، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی رودخانه‌ی قره‌سو)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 45-56

10.22111/gdij.2003.3814

محمدرضا خزایی؛ عبدالرسول تلوری؛ ابراهیم جباری