نویسنده = حیدری ساربان، وکیل
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ظرفیت‌های توسعۀ کارآفرینی در نواحی روستایی منطقۀ مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 37-58

10.22111/gdij.2017.3450

طاهره صادقلو؛ وکیل حیدری ساربان؛ سلیمه قلی‌زاده