نویسنده = صفاکیش، فریده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و بررسی مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی در حوضه‌ی ابرکوه

دوره 14، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 19-34

10.22111/gdij.2016.2465

طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش